Контакт

ГРУПА КОМПАНІЙ "Sniezka"

ТзОВ «Снєжка-Україна»
вул. Привокзальна, 1а, м.Яворів, Львівська обл.,
Україна, 81000, www.sniezka.ua

Адміністрація

Читати більше

Адміністрація

Відділ продаж:
тел./факс +38 03259 78355; 78357; 60130
e-mail: sales@sniezka.ua

Відділ маркетингу:
тел./факс +38 03259 60161
e-mail: marketing@sniezka.ua

Відділ постачання:
тел./факс +38 03259 60141; 78358
e-mail: supply@sniezka.ua

Відділ логістики:
тел./факс + 38 (03259) 60153; 78355
моб.: + 38 067 67 014 31

Бухгалтерія:
тел./факс +38 03259 60124; 60126
e-mail: accounts@sniezka.ua

Керівник торгових представників:
Андрій Андреєв
тел.: 8067-672-75-14
тел. роб./факс (03259)60-132
e-mail:  andreiev.andrii@sniezka.ua

Регіональні представники:

Західний регіон (Львівська, Волинська, Рівненська, Чернівецька, Івано-Франківська, Хмельницька, Тернопільська, Закарпатська області)
Володимир Рудницький
тел.: 8067-371-73-56
e-mail:  Volodymyr.Rudnytskyy@sniezka.ua

Центральний регіон (Київська, Вінницька, Житомирська, Черкаська, Чернігівська, Полтавська, Сумська області)
Артем Галунко
тел.:  8067-675-06-83
e-mail:  galunko.artem@sniezka.ua

Південний регіон (АР Крим, Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська, Одеська області)
Максим Макаров
e-mail:  maksym.makarov@sniezka.ua
тел.: 067-314-69-61

Східний регіон (Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська області)
Махмуд Кулумбетов
тел.: 8067-675-18-07
e-mail: Mahmud.Kulumbetov@sniezka.ua

Контактна форма

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych oraz marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z prośbą o udzielenie informacji oraz promocja produktów własnych Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Ponadto Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., nie dłużej niż przez 1 rok od Twojego ostatniego kontaktu z Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel: +48 14 699 72 60, E-mail: ochrona.danych@sniezka.com

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23;

adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.

wczytaj więcej

Контактна форма

Адміністратором персональних даних є АТ ""Фабрика Фарб і Лаків ""Śnieżka"" з місцезнаходженням у м. Любзіна, 34a (39-102). Персональні дані надані добровільно для цілей подальшого контакту. Персональні дані будуть доступними виключно для осіб, уповноважених на це законодавством. Ви маєте право доступу до своїх даних та їх виправлення. ""

Підписатися на розсилку новин

Якщо бажаєте отримувати актуальну інформацію з сайту, підпишіться на розсилку новин.

Згідно ст. 8 ЗУ «Про захист персональних даних» ми повідомляємо, що адміністратором особистих даних є АТ “Фабрика Фарб і Лаків “Śnieżka”з місцезнаходженням в м. Любзіні, 34a (39-102),Польща. Особисті дані були передані добровільно з метою подальших контактів. Особисті дані будуть відкриті для доступу виключно суб'єктам, уповноваженим на підставі положень закону. Ви має право доступу до змісту своїх даних, а також на їх виправлення.